Algemene Voorwaarden voor


www.herbacure.nl - www.hempa.nl - www.guerrillasmoker.nl - www.kratomgarden.nl


contact email:    herbacure@protonmail.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.herbacure.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Herbacure . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Herbacure is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Herbacure.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Herbacure te mogen claimen of te veronderstellen.

Herbacure streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Herbacure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Verzenden

Alle verzendingen gaan via Post.nl of DPD.

Track-trace van post.nl geeft u de mogelijkheid om te traceren waar uw pakket is, het geeft echter geen garantie.

Wij zullen van het verzenden op uw verzoek onze verzendcode aan u laten zien de verantwoordelijkheid van uw pakket ligt bij post.nl. Er staan maximaal 5 werkdagen voor bezorging.

Bij aangetekend versturen kunt u bij post nl een claim indienen van maximaal € 500.00 als u het pakket niet ontvangt. De verantwoording voor het pakket ligt na onze af gave bij post.nl. ( zie ook voorwaarden post.nl)

Dit geld ook voor Dpd kiest u voor parcel dan wordt uw pakket bij een parcel shop bij u in de buurt afgegeven, hier over ontvangt u een email u kunt het dan ophalen, u moet zich wel legitimeren.

Bij parcel op adres wordt het bij u afgegeven. ( zie ook voorwaarden DPD)

Eventuele wijziging of verhoging van kosten door de vervoerder kunnen wij aan u door berekenen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.herbacure.nl op deze pagina.

  herbacure@protonmail.com

Privacy Policy

Privacy policy voor Herbacure, eigenaar van www.herbacure.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.herbacure.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.herbacure.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Herbacure en specifiek www.herbacure.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@herbacure.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.herbacure.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, krijg meer informatie.

5) Gebruik van cookies

www.herbacure.nl maakt geen gebruik van Cookies.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

11) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

www.herbacure.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 18 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheden.

12 Legitimatieplicht

  Op de website van Hempa en Guerrilla smoker geld een minimale leeftijd van 18 jaar.

  Indien u deze wenst te bezoeken moet u zijn geregistreerd , hierbij moet u een kopij van uw ID kaart, paspoort of rijbewijs overleggen ( uploaden)

  U mag registratie kenmerken of nummer doorhalen of onzichtbaar maken maar niet de pasfoto, naam, en leeftijd u stuurt deze naar onze door Fraudlabs beveiligde email server.

  Na keuring worden de gegeven verwijderd en vernietigd.

  13 Persoonlijke informatie

  Persoonlijke informatie, consult, advies etc blijft tussen u en Herbacure deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

  13A Bijzondere voorwaarden

  Bijzondere voorwaarden, u gaat akkoord met alle voorwaarden van de webshop zodra u de bestelling verstuurd, annuleren is enkel van toepassing totdat een traceer/verzend bevestiging voor u is aangemaakt en verzonden.

  Enkel uw bestelling kunt u binnen de aangegeven tijd annuleren, niet de gemaakte verzendkosten deze komen voor uw rekening.

  13.A

  Van toepassing op Bestellingen en verzendingen binnen en buiten Nederland

  Hiervoor ontvangt u een factuur welke tevens onze eerste kennisgeving is van uw debet stand welke moet worden voldaan.

  Indien wij binnen 14 dagen geen betaling ontvangen geven wij u een tweede kennisgeving.

  Indien wij binnen 14 dagen geen betaling ontvangen sturen wij u een aanmaning voor het bedrag en informeren u dat wij deze door en incasso bureau zullen laten uitvoeren.

  Voor dit bericht brengen wij administratie kosten in rekening.

  Invordering via incasso kan zeer hoge kosten met zich mee brengen

  13.B

  Wanbetaling

  Voorkom wanbetaling en eventuele verhoging.

  Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op indien u niet in staat bent te betalen en vraag om uitstel.

  Wij zullen in overleg met u een uiterlijke betaal datum vaststellen.

  Hier over ontvangt u van ons een schrijven via uw email gegevens waarin bovenstaande bepalingen door middel van "zie voorwaarden"word aangegeven.

  U dient deze te ondertekenen ( digitale handtekening is toegestaan Q-Code) en aan ons terug te zenden.

  Wij berekenen hier geen rente of extra kosten voor wees slim bel of mail tijdig.

   1. Geldigheid kennisgeving.

   2. Door middel van een digitale finger print worden gegevens verzameld nadat u een bestelling verzend/verstuurd. Rechtsgeldige kenmerken zoals gegevens van het apparaat waarmee u verzend, IP gegevens, locatie gegevens, tijdsduur, locatie verzending, email contact . ( geen wachtwoorden ) ook het openen van de ontvangst bevestiging krijgt een kenmerk en tijdstempel, uitgaande email van onze webshop aan u zal registreren als u deze opent.

   3. Een aangetekend schrijven op persoonlijk adres is hierdoor niet meer nodig. De digitale informatie wordt verzameld en opgeslagen door: FRAUDLABS.COM en READNOTIFY.COM

   4. Incasso DAP incasso